Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trichosirocalus urens (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek wykazywany z południowej części Europy oraz Algierii, Maroka, Syrii i Kaukazu. W Polsce należy do wielkich rzadkości; notowano go z kilku stanowisk w tylko dwu południowych krainach. S. Smreczyński (1974) w kluczu do ryjkowców krajowych podał tylko stanowisko w Starym Sączu, gdzie był znaleziony na śródleśnej polanie. Wzmiankę tą opatrzył komentarzem «Znalezienie niewątpliwie wyjątkowe i gatunek ten nie wchodzi zapewne stale w skład fauny». Później jednak T. urens (Gyll.) został znaleziony przez kilku badaczy w Pieninach, co upoważniło do zamieszczenia go w wykazie chrząszczy Polski (Mroczkowski i Stefańska 1992). Żyje na ostrożeniu polnym - Cirsium arvense (L.) Scop., roślinie rosnącej na polach, pastwiskach, przydrożach i w zaroślach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Beskid Zachodni: Goleszów koło Cieszyna (Wanka 1915, Wanka 1917b, Kolbe W. 1916b), Cieszyn (Wanka 1917b), Stary Sącz (Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Petryszak 1982); Pieniny: Krempachy — Trybsz (Knutelski 1991b, Petryszak 1982, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Petryszak 1982); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)