Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Pospolity gatunek górski i podgórski, zamieszkujący zachodnią, środkową i wschodnią Europę. Żyje w czystych, źródlanych, stojących lub wolno płynących wodach, gdzie znajdowany jest często wśród żwiru i kamieni, rzadziej spotykany w stawach i jeziorach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie (Horion 1941, Pfeil 1866, Schwarz E. 1870b, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Koltze 1873, Kolbe W. 1907, Gerhardt 1910, Tomaszewski 1932, Scholz R. 1933e, Haase J. 1937), Kotlina Jeleniogórska, Góry Izerskie (Galewski K.*); Sudety Wschodnie (Schwarz E. 1870, Schwarz E. 1870b, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1910, Tomaszewski 1932, Horion 1941); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1920), dopływ Soły — potok Wielka Puszcza (Sowa 1965), Babia Góra (Galewski 1971, Pawłowski J. 1968, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kinel 1949, Galewski 1971); Bieszczady (Galewski 1971b); Pieniny (Galewski K.*); Tatry: Czarny Staw Gąsienicowy, Kościelec Wielki (Galewski 1971, Hildt 1914, Tenenbaum 1923, Kinel 1949), Dwoisty Staw (Galewski K.*); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Burmeister 1939, Kinel 1949, Jakobson 1908, Galewski 1971, Seidlitz 1888); «Galicja» (Jakobson 1908); «Karpaty» (Burmeister 1939)