Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Laccornis oblongus (Stephens, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i północnej Francji przez środkową i północną Europę aż do zachodniej Syberii. Występuje głównie w stojących wodach torfowiskowych i bagiennych, nadto znajdowany w zbiornikach leśnych ze zbutwiałymi liśćmi na dnie. W wodach płynących rzadko spotykany.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Zebe G. 1852, Schaum 1846b, Dohrn 1856, Schaum i Kiesenwetter 1868, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Horion 1941, Kinel 1949, Podgórniak 1959, Podgórniak 1960, Bach 1849); Pojezierze Pomorskie (Dommer 1850, Schaum 1846b, Schaum i Kiesenwetter 1868, Lentz 1857, Horion 1941); Pojezierze Mazurskie: Bartoszyce i Dąbrowa pow. Bartoszyce (Horion 1941), okolice Mikołajek pow. Mrągowo (Galewski K.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Biesiadka 1971, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Galewski 1971); Nizina Mazowiecka (Hildt 1914, Hildt 1916b, Kinel 1949, Galewski 1971); Puszcza Białowieska: Białowieża pow. Hajnówka (Galewski 1971); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Kolbe W. 1897, Gerhardt 1898, Scholz R. 1927d, Horion 1941, Kinel 1949); Górny Śląsk (Kelch 1852, Schwarz E. 1870b, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Horion 1941, Kinel 1949, Roger 1856); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Galewski K.*); Beskid Zachodni: Beskid Śląski (Galewski 1971); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951, Galewski 1971); «Prusy» (Zebe G. 1852, Galewski 1971); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Seidlitz 1888, Galewski 1971, Jakobson 1908); «Galicja» (Jakobson 1908)