Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Deronectes opatrinus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek górski o ograniczonym zasięgu, rozmieszczony tylko w południowej Europie. Zarówno w Polsce jak i w sąsiednich krajach nie występuje. Bardzo dawną wzmiankę Schillinga (1831) o znalezieniu tego gatunku w Kotlinie Kłodzkiej należy odnieść według Letznera (1885) do Deronectes platynotus (Germar).
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as: