Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrinus (Gyrinus) caspius Ménétries, 1832
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od ujścia Odry wzdłuż wybrzeży Bałtyku, Morza Północnego, Oceanu Atlantyckiego do basenu Morza Śródziemnego, Czarnego i Kaspijskiego, na wschód sięga do południowej Syberii oraz Chin. W Europie w miarę posuwania się ku północy coraz rzadziej spotykany, z Fennoskandii znany tylko z trzech południowych, prowincji. W Polsce nadzwyczaj rzadko spotykany, pewne jego stanowiska są tylko nad Zalewem Szczecińskim, natomiast dane sprzed przeszło stu laty o występowaniu w Sudetach Wschodnich zdają się być niewiarygodne. Gatunek uważany za halofila, występuje głównie w drobnych zbiornikach wodnych i wolno płynących, w strefie pobrzeży morskich, wyjątkowo spotykany na stanowiskach śródlądowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.