Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cicones undatus (Guérin Méneville, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu i wymaganiach ekologicznych, notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk we Francji, Włoszech, w Bośni, na Morawach, Słowacji i Śląsku. W Polsce chrząszczy należący do wielkich rzadkości, notowany tylko z jednego stanowiska na Śląsku Górnym. Ogólnikowa wzmianka G. G. Jakobsona o występowaniu na Śląsku opierała się na stanowisku leżącym w Beskidach czechosłowackich (Łysa Góra). Poławiany pod odstającą korą starych buków, klonów i olch, niekiedy w towarzystwie Synchita separanda (Reitt.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Murcki koło Katowic (Horion 1961, Vogt 1967); «ŚIąsk» (Jakobson 1915, Dajoz 1977)