Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elophorus (Atractohelophorus) confrater (Kuwert, 1886c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 04]
Gatunek górski, występujący głównie w Sudetach i Karpatach, notowany również z Alp Transylwańskich, Gór Bihorskich i Rodopów. W Polsce nadzwyczaj rzadko spotykany, poławiany głównie z źródliskach potoków spływających ze Śnieżnika Kłodzkiego. Niekiedy znoszony wezbranymi wodami na niżej położone stanowiska dolinne, gdzie znajdowany pod napływkami, takim właśnie stanowiskiem prawdopodobnie była Nysa na Śląsku Dolnym, gdzie jednak nie ma warunków do stałego zasiedlenia. Wzmianka G. G. Jakobsona (1913) o występowaniu omawianego gatunku w «Galicji» dotyczy właściwie terenu poza naszą granicą (Czarnohora w Ukraińskiej SRR).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Nysa (Kolbe W. 1916, Gerhardt 1912, Polentz 1942, Horion 1949, Horion 1935); Sudety Zachodnie: Karkonosze — bez stanowiska (Polentz 1942, Horion 1949); Sudety Wschodnie (Horion 1935, Horion 1949, Polentz 1942, Pax 1921, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1916, Kolbe W. 1909, Scholz R. 1929f); «Śląsk» (Jakobson 1913, Hinke 1919, Tenenbaum 1923, Horion 1951)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowisko wątpliwe