Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mycetophagus (Ulolendus) salicis Brisout, 1862
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, gdyż przez niektórych badaczy uważany za formę aberatywną M. (U.) piceus Fabr. Notowany z krajów środkowoeuropejskich, Norwegii, Francji, północnych Włoch i Ukraińskiej SRR. W Polsce chrząszcz mało znany, należący do wielkich rzadkości, notowany przed przeszło 60 latami tylko z jednego stanowiska w okolicy Przemyśla. Bionomia tego gatunku nie jest znana. Poławiano go pod przegrzybiałą korą i w zmurszałym drewnie pni i pniaków brzóz, topoli I wierzb, w Szwecji w hubie Bjerkandera adusta (Willd. Ex Fr.) P. Karst.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.