Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Oreina (Protorina) plagiata (Suffrian, 1861)
Opis w KFP:
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem całe Karpaty, Alpy Wschodnie i Góry Dynarskie. Tworzy kilka podgatunków, z których w Karpatach występuje podgatunek nominotypowy. W Polsce znany z nielicznych stanowisk. W Bieszczadach występuje na stokach trawiastych w piętrze połonin. Łowiony od maja do lipca. Żeruje na omiegu górskim — Doronicum austriacum Jacq.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Borowiec L. 1984c. Stonkowate (Coleoptera, Chrysomelidae) Bieszczadów. Fragm. Faun., Warszawa, 28, str. 185-219. – F.

Hänel K. 1937c. Katalog der Chrysochloa-Arten und ihrer Formen nach dem Kennwort-System dargestellt. Koleopt. Rdsch., Wien, 23, str. 25-34. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Kiesenwetter H. v. 1870. Eine Excursion nach der Babia Gora und in das Tatragebirge in Sommer 1868. Berlin. Ent. Z., Berlin, 13, str. 305-320. – F.

Letzner K.1874b. Ausflug nach der hohen Tatra. Jber. Schles. Ges. Vaterld. Kult., Breslau, 51, str. 182-184. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1868b. Wykaz chrząszczów tatrzańskich według rozsiedlenia pionowego. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 2, str. (152). – F. pdf icon

Łomnicki M. A. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. Leopoli, 1884, 4 nlb. + 43 str. – F.

Łomnicki M. A. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgoskrzydłe. (Coleoptera). Lwów, 1886, XXXI + 308 str. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Miller L. 1859b. Eine Excursion in das Tatra-Gebirge. (Schluss.). Wien. Ent. Monatschr., Wien, 3, str. 353–366. – F, S: 8, 20. pdf icon

Mohr K. H. 1966. 88. Familie: Chrysomelidae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 9. Krefeld, str. 95–280, ill. – F.

Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Kraków, 87 str. – F. pdf icon

Nowicki M. 1865. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani. I. Coleoptera. Chrabąszcze. Cracoviae, 1865, str. 7–47. – F. pdf icon

Nowicki M. 1873. Verzeichniss galizischer Käfer. W: Beiträge zur Insektenfauna Galiziens. Krakau, str. 7–52. – F. pdf icon

Pawłowski J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. Acta Zool. Cracov., Kraków, 12, str. 419–665, tt. 37–45, 30 rys. – F.

Reitter E. 1870b. Eine Excursion in's Tatragebirge im Jahre 1869. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 1, str. 3–25. – F.

Reitter E. 1912. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. IV. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 27, str. 1–142, 212–236, tt. 129–152. – F, S: 15, 16.

Rottenberg A. v. 1868. Eine Excursion nach der Babia Gora. Berlin. Ent. Z., Berlin, 11, str. 408–411. – F.

Seidlitz G. 1891. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens. V. und VL Lieferung. Königsberg, str. XLIX–LVI, 129–192 [Gattungen], 545–914. – F, S: 16, 19.

Stobiecki S. A. 1883. Do fauny Babiéj góry. Sprawozdanie z wycieczek entomologicznych na Babią Górę w latach 1879 i 1880. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 17, str. (1)–(84). – F. pdf icon

Suffrian [E.]. 1851. Zur Kenntnis der Europäischen Chrysomelen. Linn. Ent., Berlin, 5, str. 1–280. – F, S: 16.

Ulanowski A. 1886. Mittheilung. Soc. Ent., Zürich, 1, str. 22. – F, S: 16.

Ulanowski A. 1887. Trzy nowe gatunki chrząszczów. Kosmos, Lwów, 12, str. 334–342. – F.

Warchałowski A. 1973. Stonkowate – Chrysomelidae. Podrodziny: Chrysomelinae i Galerucinae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 94b, Warszawa, 97 str., 415 rys. – F.

Warchałowski A. 1982. Die Oreinen (Chrysomelidae) des sudetisch-karpatischen Gebirgszuges. Acta Mus. Reginaehradec., Ser. A, Hradec Králove, Suppl., str. 145–147. – F.

Weise J. 1880. Die Verschiedenheiten des Forceps der Orina-Arten. Ent. Mbl., Berlin, 2, str. 97–102. – F.

Weise J. 1883c. Bestimmungs-Tabelle der Orina-Arten. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 27, str. 248–250. – F.

Weise J. 1884. Chrysomelidae, Lief. III. W: Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Coleoptera, 6, 3. Berlin, str. 369–568, 1 t. – F, S: 16.

Weise J. 1887b. Einige Chrysomelen-Formen aus Galizien. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 31, str. 185–186. – F, S: 16.

Weise J. 1916. Chrysomelidae: 12. Chrysomelinae. W: W. Junk i S. Schekling, «Coleopterorum Catalogus», 24, 68. Berlin, 255 str. – F.

Winkler A. 1930. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. Pars 11 [bez Halticinae, Bruchidae i Apioninae]. Wien, str. 1265–1317, 1354–1359, 1370–1385. – F.