Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Entomoscelis sacra (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią Europę, Azję Mniejszą i Środkową; najdalej na zachód wysunięte stanowiska znajdują się w Austrii Dolnej, Burgenlandzie, na Morawach i Słowacji. W Polsce nie jest stwierdzony w sposób pewny. Ogólnikowa wzmianka sprzed kilkudziesięciu laty o występowaniu na Wyżynie Lubelskiej nie była później potwierdzona. Nie wiadomo na jakiej podstawie A. Warchałowski (1973) podał informację, że gatunek ten był podawany z okolic Przemyśla, ale jednocześnie opatrzył tę wzmiankę uwagą, iż prawdopodobnie polegało to na pomyłce, z tego też względu nie zaliczył E. sacra (L.) do fauny krajowej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: południowa część Wyżyny Lubelskiej (Kuntze R. 1936d)