Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllotreta procera (Redtenbacher, 1849)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową część Europy, północno-wschodnią Afrykę i południowo-zachodnią Azję. W Europie północna granica rozsiedlenia przebiega przez środkową Francję, Hesję, Frankonię, Turyngię, Sudety, Karpaty i Podole. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Dawne dane sprzed przeszło stu lat, o znalezieniu omawianego gatunku w Legnicy, nie znalazły później potwierdzenia. Wzmianki ogólnikowe o występowaniu w Polsce opierały się prawdopodobnie na stanowiskach obecnie leżących poza naszą granicą. Żyje na roślinach z rodziny rezedowatych — Resedaceae.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: