Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphthona placida (Kutschera, 1864)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rzadko spotykany o niejasnym jeszcze zasięgu, znany z nielicznych okazów z okolic Wiednia, z Tyrolu, z południowego przedgórza Alp, Basenu Karpackiego, Bukowiny i zachodniego Podola. Wszędzie znany tylko ze środowisk kserotermicznych. W Polsce należy do wielkich rzadkości, stosunkowo niedawno znaleziony na Wyżynie Małopolskiej. Występuje w siedliskach roślinności kserotermofilnej, gdzie żyje na lnie złocistym — Linum flavum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Wyżyna Miechowska (Szymczakowski 1960, Warchałowski 1978), Jaksice woj. Kielce (Szymczakowski 1960, Borowiec 1984e, Borowiec 1960); Polska (Heikertinger i Csiki 1940); Polska Południowa (Heikertinger 1944); «Karpaty» (Palij 1960)