Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Longitarsus dorsalis (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 17]
Gatunek rozsiedlony w południowo-zachodniej części Europy, w północno-zachodniej Afryce i na Wyspach Kanaryjskich, notowany poza tym z dorzecza górnego Renu. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Wzmianki o występowaniu w naszym kraju polegają na pomyłce. Jako roślina żywicielska podawany jest starzec wąskolistny — Senecio erucifolius L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.