Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący zachodnią i południową Europę oraz lokalnie zachodnią część Europy środkowej, wykazywany poza tym z Algierii i Tunisu. W Polsce z całą pewnością nie występuje. Jedyna ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 170 laty nie znalazła później nigdzie potwierdzenia.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Weigel 1806)