Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pytho kolwensis Sahlberg, 1833
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek eurosyberyjski, na wschód docierający do Amuru; w Europie znany z nielicznych stanowisk w Szwecji, Finlandii, Estońskiej SRR i Puszczy Białowieskiej. Wszędzie bardzo rzadko spotykany na skutek specyficznych wymagań ekologicznych. W Polsce odkryty stosunkowo niedawno. Występuje w miejscach zacienionych, w grubych pniach wywróconych i leżących poziomo świerków, na terenach bagnistych lub w ich sąsiedztwie. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Larwy żerują w opuszczonych chodnikach larw korników: drzewożerka wielożennego — Dryocoetes hectographus Reitt., kornika drukarza — Ips typographus (L.) oraz gatunków z rodzaju czterooczak — Polygraphus Er. i zakorek — Hylastes Er. Przepoczwarczenie następuje w lipcu lub sierpniu. Postacie dojrzałe prowadzą skryty, nocny sposób życia. Na podstawie materiałów zebranych w Puszczy Białowieskiej opisano wymagania środowiskowe i cykl rozwojowy omawianego gatunku (Burakowski 1962b). P. kolwensis C.R. Sahlb. jest gatunkiem ginącym na skutek bezpośredniej działalności człowieka – przez usuwanie z lasu powalonych pni oraz osuszanie terenów bagienno-leśnych. W Europie ma on szansę przetrwania tylko w parkach narodowych i w ścisłych rezerwatach przyrody.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: