Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notoxus excisus Küster, 1848c
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek znany z południowej i wschodniej części Europy, wykazywany nadto z Kaukazu i Syrii. W Polsce znany tylko z jednego okazu znalezionego 24 IX 1920 w Skolimowie, oznaczonego przez M. Pica; okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Instytutu Zoologii Pan. Bionomia i wymagania środowiskowe nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Skolimów koło Warszawy (Tenenbaum 1925)