Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anthicus flavipes (Panzer, 1797)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek europejski, rozmieszczony od Francji, Włoch północnych, Hercegowiny i Siedmiogrodu przez całą Europę środkową aż do Fennoskandii i Karelii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i podgórza. Występuje na drobnoziarnistym piasku i żwirze nad brzegami wód, na pobrzeżach lasu, przydrożach i stanowiskach ruderalnych. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do lipca w detrytusie, pod napływkami, na starej wysuszonej padlinie oraz w godzinach wieczornych na niskiej roślinności.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 14 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 14 Pobrzeże Bałtyku Chałupy koło Władysławowa Węgrzecki 1932
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schmidt W.L. 1842, Letzner 1871, Osterloff 1885, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922
KFP 14 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1874, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 14 Wzgórza Trzebnickie Twardogóra Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 14 Górny Śląsk Rudy koło Kuźni Raciborskiej Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 14 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Rybiński 1897
KFP 14 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Częstochowa-Mirów Lgocki 1908
KFP 14 Nizina Sandomierska Księżpol koło Biłgoraja Tenenbaum 1913
KFP 14 Sudety Zachodnie Wleń Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 14 Beskid Zachodni koło Cieszyna Wanka 1920
KFP 14 Beskid Wschodni Prałkowce i Łętownią koło Przemyśla Trella 1923
KFP 14 Polska Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1925b, Horion 1956
KFP 14 «Pomorze» Schmidt W.L. 1842
KFP 14 «Prusy» Illiger 1798, Siebold 1847, Dommer 1850, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1956
KFP 14 «Śląsk» Kuhnt 1912, Kolbe W. 1931