Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Aderus (Anidorus) lateralis (Gredler, 1866)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek mało znany, o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, mimo że od opisu upłynęło przeszło sto lat, notowany dotychczas z Tyrolu południowego i Karyntii w Austrii oraz z Włoch północnych. W Polsce z całą pewnością nie występuje. Wzmianka o występowaniu omawianego gatunku w Wejherowie opierała się prawdopodobnie na mylnym oznaczeniu. Zapewne omyłkowo A. (A.) lateralis (Gredl.) został zaliczony przez L. Borowca i D. Tarnawskiego (1983: 7) do gatunków występujących w Polsce, mimo że ci sami autorzy (1983: 9) piszą, że był on z całą pewnością błędnie podany z Wejherowa. Bionomia i wymagania środowiskowe nie są znane.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Polska (Łomnicki M.A. 1913)