Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Salpingus (Salpingus) aeratus Mulsant, 1859
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zasiedlający zachodnią, środkową i południowo-wschodnią część Europy. Wszędzie spotykany rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazywanym tylko z Sudetów Zachodnich i na tej podstawie ogólnikowo ze Śląska. Zamieszkuje głównie tereny górskie i przedgórza. Bionomia i niższe postacie rozwojowe nie są znane. Postacie dojrzałe znajdowano wiosną na suchych gałęziach i pod korą na pniach drzew iglastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: