Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gnaptor spinimanus (Pallas, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek pontomedyterrański, zamieszkujący południowo-wschodnią Europę, na północno-zachód docierający izolowanymi stanowiskami kserotermicznymi do Austrii, Węgier, Słowacji i południowo-wschodniej części Polski. Dane o zasiedleniu Śląska są wątpliwe; ogólnikowe wiadomości o jego występowaniu opierały się na wzmiance z końca XVIII wieku. Wprawdzie w 1919 r. był znaleziony w Bytomiu jeden okaz na rampie kolejowej, ale był to prawdopodobnie osobnik zawleczony transportem z południa. Zasiedla ciepłe miejsca na terenach nizinnych i pagórkowatych. Poławiany wiosną na pobrzeżach zarośli krzewiastych, miedzach, przydrożach, w rowach i wąwozach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Bytom (Jander 1928, Horion 1935, Horion 1956); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa — rezerwat «Czumów» (Szymczakowski 1965), Konopne koło Hrubieszowa (Bartkowska 1975); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Kinel i Noskiewicz 1930, Kuntze i Noskiewicz 1934, Kuntze i Noskiewicz 1938, Kuntze R. 1939b, Skuratowicz i Urbański 1953, Fijałkowski i Izdebski 1959); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Śląsk» (Sturm 1807, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Horion 1956)

Uwagi:
Górny Śląsk: Stanowiska wątpliwe