Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Onthophagus (Onthophagus) grossepunctatus Reitter, 1905f
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony głównie w południowo-zachodniej części Europy, na wschód docierający do Półwyspu Bałkańskiego i Podola, a na północ do Słowacji i Polski, skąd znany jest jedynie z Kazimierza nad Wisłą. O występowaniu w tym rejonie wątpi V. Balthasar (1967). Chrząszcz kserotermofilny, pojawiający się późną wiosną i latem w ekskrementach bydlęcych i końskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Stebnicka 1976, Szymczakowski 1965); Wyżyna Lubelska: Kazimierz nad Wisłą (Goljan 1953)