Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Nobius) serotinus (Panzer, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony od Finlandii południowej i Karelskiej ASRR przez wschodnią część Europy Środkowej do Włoch północnych i górskich obszarów Półwyspu Bałkańskiego, na wschód przez Syberię docierający do Mandżurii. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 150 lat o występowaniu omawianego gatunku na Śląsku nie znalazła później potwierdzenia, istnieje jednak możliwość odszukania go w północnej części kraju i w rejonach górskich (najbliżej położone stanowiska znane są ze Słowacji). Poławiany wczesną wiosną i jesienią w ekskrementach krów i królików.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.