Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Trichius zonatus Germar, 1831b
Opis w KFP:
[tom 9]
Gatunek południowo-zachodnioeuropejski; dokładne rozmieszczenie tego gatunku nie jest dobrze poznane, gdyż mylony jest z innymi gatunkami. Pewne stanowiska znane są z Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Półwyspu Iberyjskiego i Włoch, notowany jest również z zachodniej części Afryki Północnej. Według A. Horiona (1958) występowanie w Europie Środkowej jest wątpliwe, gdyż doniesienia z NRF, Czechosłowacji i Węgier są odległe czasowo i niepewne. Ogólnikowo z Beskidów wykazany przed przeszło stu laty po raz pierwszy przez E. Reittera (1870) i na podstawie tej wzmianki wykazywany bezkrytycznie później przez innych autorów. Doniesienie Z. Stebnickiej (1978), jakoby był wykazany z Beskidu Śląskiego, nie ma uzasadnienia. Przynależność okazów polskich do omawianego gatunku musi być jeszcze dokładnie zbadana. Bionomia słabo poznana — postacie dorosłe poławiane są od połowy maja do lipca na pobrzeżach lasu i polanach śródleśnych, na kwiatach krzewów i różnych gatunków baldaszkowatych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908), okolice Częstochowy (Stebnicka 1978); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937, Stebnicka 1978); Polska (Kulwieć 1907, Pawłowski J. 1961); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913); «Beskidy» (Reitter 1870, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910c)