Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej i południowej części Europy, na północ dochodzi do Danii i południowych prowincji Fennoskandii. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie, docierając do strefy lasów bukowych. W Polsce chrząszcz rzadko notowany, znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Bionomia podobna jak u P. caprea (DeG.). Jako drzewa i krzewy żywicielskie były podawane dąb, buk, grab, lipa, leszczyna i jarzębina.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.