Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dupophilus brevis Mulsant et Rey, 1872
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Rozsiedlenie gatunku słabo poznane. Mimo że od opisania gatunku upłynęło przeszło sto lat, pewne jego stanowiska znane są tylko z Hiszpanii i Francji południowej; dawne doniesienia o występowaniu w południowej części RFN (Frankonia) są wątpliwe (Horion 1955, Steffan 1979). Z uwagi na znaczną odległość wymienionych stanowisk od naszych granic również jedyna wzmianka o występowaniu w Polsce musi budzić wątpliwości.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: dorzecze Kamienicy Nawojowskiej (Zaćwilichowska 1968)