Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elmis rioloides (Kuwert, 1890d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek górski o słabo poznanym rozmieszczeniu, gdyż mylony często z innymi, wspólnie występującymi gatunkami; wykazywany z nielicznych stanowisk we Francji, Włoszech, RFN oraz na Półwyspie Iberyjskim i Bałkańskim, notowany także z Anatolii. W Polsce nie występuje. Błędnie podany z Polski przez K. Michalskiego (1969), jakoby za pierwszym wydaniem „Limnofauna Europea", gdzie Limniidae opracował A.W. Steffan (a nie J. Illies, jak podaje K. Michalski), lecz gdzie gatunek ten nie jest z Polski wykazywany. Zasiedla potoki i strumienie górskie oraz ich wilgotne pobrzeża.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: