Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Normandia nitens (Müller, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący zachodnią i środkową część Europy, poza tym notowany z izolowanych stanowisk w Europie północno-wschodniej (w Szwecji południowej, Finlandii i Karelskiej ASRR). W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale możliwy do znalezienia na Pojezierzu Mazurskim i w górzystych obszarach w południowej części kraju. Wzmianka L. Hildta (1914) o znalezieniu omawianego gatunku przez A. Kocyana w Orawicy odnosi się do stanowiska w słowackiej Orawie. Występuje w strumieniach i rzekach, zwłaszcza w wodach o dużej zawartości wapnia; poławiany również na pobrzeżach wód pod kamieniami na miejscach piaszczystych oraz na niskiej roślinności.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888)