Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Normandia sodale (Erichson, 1847)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek znany głównie z południowej części Europy środkowej, Hiszpanii północnej i Francji południowej. Wszędzie notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk i przeważnie pojedynczo poławiany. W Polsce nie występuje. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne wzmianka o występowaniu w byłych Prusach jest niewiarygodna. Występuje w małych strumieniach w wodzie zasobnej w wapń; znajdowany również wśród korzeni roślin nadbrzeżnych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Prusy» (Rüschkamp 1929c)