Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bruchela conformis (Suffrian, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i zachodnią część Europy. W Polsce notowany tylko z jednego stanowiska na podstawie doniesienia sprzed przeszło 50 lat. Występowanie tego chrząszcza w naszym kraju winno być potwierdzone nowymi znaleziskami. Chrząszcz monofagiczny, żeruje w torebkach nasiennych rezedy żółtawej — Reseda luteola L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939, Cmoluch 1989)