Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olibrus bisignatus (Ménétries, 1849)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek pontomedyterraneński, na wschód sięgający po Turkiestan; w Europie na północ docierający do Francji i południowych obszarów środkowej Europy; izolowanym, najbardziej na północ wysuniętym stanowiskiem jest Bielinek nad Odrą. W środkowej Europie ten ciepłolubny gatunek występuje lokalnie, wszędzie rzadko, najczęściej pojedynczo znajdowany. W Polsce stosunkowo niedawno wykazany z dwu stanowisk. Występuje na kwiatostanach różnych gatunków roślin złożonych (Compositae), zwłaszcza na ostach — Carduus L. Jako roślinę żywicielską we Francji podawano oset zwisły — Carduus nutans L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.