Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Ischnopterapion) aeneomicans Wencker, 1864
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany z Algierii i krajów południowoeuropejskich, notowany ponadto z Austrii, Węgier, Czechosłowacji i Polski. Dwie wzmianki o występowaniu tego gatunku w naszym kraju pochodzą sprzed przeszło 50 lat i są niewiarygodne. Doniesienie z Krakowa jest nieprawdopodobne. Z uwagi na brak okazów dowodowych w zbiorze Sz. Tenenbauma, wzmianka o znalezieniu w okolicy Warszawy jest błędna. Występuje na suchych zboczach, słonecznych, wapiennych wzgórzach i w widnych zaroślach. Jako rośliny żywicielskie są w piśmiennictwie wymieniane szyplin jedwabisty — Dorycnium sericeum (Neilr.) Borb. i szyplin zielny — D. herbaceum Vill., obie rośliny w Polsce bardzo rzadkie, pierwsza znana dotychczas tylko z Pińczowa i Przemyśla, a druga z Bielinka nad Odrą. Możliwe, że na tych stanowiskach omawiany pędruś może być znaleziony.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Franz 1936)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowiska wątpliwe