Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ochthebius (Ochthebius) viridis (Peyron, 1858)
Opis w KFP:
[tom 22]
W rewizji gatunków palearktycznych rodzaju Ochthebius Leach, omawiany takson M.A. Jach (1991b) uważa za dwa różne gatunki: viridis 1 występujący szeroko w Europie i Turcji oraz viridis 2 obejmujący zasięgiem Afrykę Północną, Hiszpanię, południową Francję, Włochy i południowy Izrael. Z braku udokumentowanych danych omawiany gatunek nie był zaliczony do fauny krajowej. Z uwagi na niejasności taksonomiczne obecnie nie uwzględnia się informacji o viridis 1 z Wrocławia, opartej na materiale muzealnym z ubiegłego stulecia (zbiór K. Letznera). W piśmiennictwie dotychczas omawianego chrząszcza uważano za słonawiskowego, pogląd chyba błędny wobec poławiania go w Austrii wyłącznie na stanowiskach pozbawionych soli.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Dolny Śląsk: Wrocław (Jäch 1991b)