Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ochthephilus tatricus (Smetana, 1967b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, stosunkowo niedawno opisany ze słowackich Tatr Wysokich na podstawie dwu samic złowionych wśród mchów na bloku skalnym zanurzonym w strumieniu. W Polsce wykazany z trzech stanowisk w Bieszczadach, na wysokościach 570, 1100 i 1200 m n.p.m. Chrząszcze były poławiane nad potokiem, pod liśćmi podbiału pospolitego — Tussilago farfara L. i wśród liści bukowych oraz w jarze źródliskowym.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady: Jabłonki, między Tarnicą a Krzemieniem, Szeroki Wierch (Szujecki 1996)