Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Quedius (Raphirus) pseudoumbrinus Lohse, 1958
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, o niejasnym rozsiedleniu ogólnym. G.A. Lohse (1958) podaje, że opisany przez niego gatunek przeważa w północnej Skandynawii, później (1964), że rozmieszczony w północnej Europie, a w Europie Środkowej jest rzadko obserwowany. Ostatnie spisy chrząszczy szwedzkich (1986) oraz Fennoskandii, Danii i krajów bałtyckich (1992) wymieniają omawiany gatunek tylko z Finlandii i Estonii. W katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987) podany z Niemiec, Polski i Czechosłowacji (na podstawie danych sprzed 1910 r.). W spisie chrząszczy czechosłowackich (1993) gatunek ten jest pominięty. Ogólnikową wzmiankę o zasiedleniu Polski uważamy za niewiarygodną.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Lucht 1987)