Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Gyrophaena) obsoleta Ganglbauer, 1895
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany przed przeszło stu laty z Austrii Dolnej, wykazany z nielicznych stanowisk we Francji, w Niemczech, Austrii i na Słowacji, ale wszędzie rzadko spotykany, notowany ponadto z południowej Skandynawii. W Polsce niedawno odkryty na trzech stanowiskach w dwu krainach. Gatunek związany z terenami leśnymi. Występuje w owocnikach grzybów naziemnych i nadrzewnych, niekiedy będących w stanie rozkładu; notowany z gatunków należących do rodzajów młeczaj — Lactarius (Dc.) S.F. Gray, gołąbek — Russula Pers. Ilejkówka — Clitocybe (Fr.) Quél.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: Białka woj. Lublin (Staniec 1996); Bieszczady: Kiczera koło Bukowca, Moczarne (Szujecki 1996)