Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylis cariniceps (Reitter, 1902e)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Chorwacji, szeroko rozprzestrzeniony w Europie od południowych części Anglii i Fennoskandii, przez całą środkową część kontynentu po Jugosławię i Grecję. Na ogół rzadko i sporadycznie poławiany, częściej występuje w północnej części areału. W Europie Środkowej wykazywany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk; w Polsce notowany z dwu krain. Rozwój larwalny odbywa w rozkładającym się, miękkim i wilgotnym drewnie drzew liściastych, rzadko w drewnie świerków — Picea Dietr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Wolin — Wisełka (Gruszka i Tarnawski 1995); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Krajkowo koło Mosiny (Burakowski i Buchholz 1991), okolice Poznania (Burakowski 1991b); Polska (Lucht 1987)