Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Micrambe) longitarsis Sahlberg, 1900b
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek borealno-górski, notowany z nielicznych i znacznie rozproszonych stanowisk w Skandynawii, Finlandii, Karelii, Niemczech i Austrii. Z Polski znany z dwu okazów złowionych na jednym stanowisku do pułapki Moericke'go. Bionomia nie jest poznana. W Niemczech i Austrii poławiany w lasach iglastych, głównie na suchych i zdrowych gałęziach w koronach drzew oraz na ściętych lub obłamanych, leżących na ziemi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Majewski T. [2] 1996b)