Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticaria alleni Johnson, 1974
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany; opisany niedawno z Anglii i Finlandii, dotych­czas notowany z jednej południowej prowincji Szwecji, z Finlandii, zachodnich Niemiec, Moraw, Słowacji, Węgier oraz białoruskiej części Puszczy Białowieskiej; stosunkowo niedawno wykazany z polskiej części Puszczy na podstawie dwu okazów schwytanych w maju 1994 r. w pułapkę Moericke'go. Bionomia i wymagania ekologiczne słabo poznane. Według autora opisu Corticaria alleni Johns, związany jest głównie ze starymi lasami liściastymi, zwłaszcza dębowymi i bukowymi, a większość okazów była uzyskana spod obluźnionej suchej kory; w Saksonii Dolnej łowiono pod korą starego grabu zwyczajnego — Carpinus betulus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: oddział 539C (Majewski T. [2] 1997b)