Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticarina obfuscata Strand, 1937b
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek zamieszkujący Fennoskandię, w Szwecji przekraczający koło podbiegunowe; na południe sięgający po kraje Beneluksu, Niemcy, Polskę, Morawy, Austrię i Bośnię. W Polsce znany z trzech stanowisk. Zasiedla obszary leśne. Poławiany pod zmurszałą korą, w przegrzybiałym chruście, na pniakach po świeżo ściętych świerkach i w pleśniejącej ściółce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.