Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melanophthalma maura Motschulsky, 1866
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany przed przeszło 130 laty ze Styrii i południowej Rosji nie był później notowany. Okazało się, że należy do taksonu zbiorczego Melanophthalma transversalis (Gyll.) obejmującego 5 gatunków bliźniaczych, różniących się detalami budowy aparatu kopulacyjnego. Niedawno przez W. H. RüCKERa (1992) został ponownie wyobrębniony jako samodzielny gatunek, występujący prawdopodobnie w całej Europie. Z Polski wykazany dotychczas z czterech krain. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są poznane. Występuje w ogrodach, na miedzach, miejscach ruderalnych, w Austrii na suchych pobrzeżach lasu liściatego. W miesiącach wrzesień-listopad często wysiewany z uschniętych łodyg i kwiatowych koszyczków ostów — Carduus L., ponadto znajdowany pod gnijącymi resztkami roślinnymi i odstającą korą drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 22 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Kościelna Wieś koło Kalisza, Dąbrowice koło Koła Majewski T. [2] 1994d
KFP 22 Nizina Mazowiecka Szumin koło Łochowa Majewski T. [2] 1997b
KFP 22 Puszcza Białowieska oddział 539C, Białowieża Majewski T. [2] 1997b
KFP 22 Dolny Śląsk Wrocław-Mokry Dwór, Wrocław Borowiec i Kania 1995
KFP 22 Polska Lohse i Lucht 1992b