Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calamobius filum (Rossi, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w krajach śródziemnomorskich, na północ docierający do Szwajcarii, południowych Niemiec, Austrii, Węgier, Moraw i Słowacji. Z Polski notowany jako licznie zbierany na kwiatach w Bieszczadach w lipcu 1988 r. Występuje na ciepłych zboczach, suchych łąkach, pastwiskach, ugorach, przydrożach, w zaroślach i zrębach. Imagines pojawiają się na trawach w maju i poławiane są do lipca. Samica przed złożeniem jaja wygryza dla niego mały otwór pod kłosem. Larwa żeruje w łodygach różnych traw, jak kupkówka pospolita — Dactylis glomerata L., rajgras wyniosły — Arrhenatherum elatius (L.) P.B., trzcinnik piaskowy — Calamagrotis epigeios (L.) Roth i jęczmień płonny — Hordeum murinum L. Na jesieni larwa przepoczwarcza się w glebie i imago przezimowuje.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady: Bieszczadzki Park Narodowy (Cockell 1990)