Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cryptophagus (Cryptophagus) distinguendus Sturm, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniona w Europie i Afryce Północnej, docierający na północ daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Znajdowany w ciągu całego roku, zwłaszcza na pleśniejących szczątkach roślinnych w piwnicach, poza tym w stodołach, szopach, stajniach, pryzmach kompostowych, mrowiskach, gniazdach ptaków i podziemnych gryzoni oraz w resztkach pokarmowych przy paśnikach dla zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Siennica koło Warszawy (Bartoszyński 1936); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879e, Letzner 1888, Gerhardt 1891, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Scholz R. i Hinke 1919, Scholz R. 1929b); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Polentz 1935); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1930c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Roubal 1944); «Śląsk» (Reitter 1870, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Arndt 1924, Wanka 1927); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)