Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oligomerus brunneus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek zamieszkujący południowy obszar Palearktyki, w Europie obejmujący zasięgiem południową i środkową część kontynentu, notowany także z czterech prowincji południowych Szwecji. W Polsce wykazany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne, podgórza oraz doliny w niższych położeniach górskich. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy żerują w martwym drewnie drzew liściastych — znajdywano je w suchych gałęziach dębu, buka, lipy i starych drzew owocowych. Drążą one głębokie chodniki w drewnie i w przypadku zaatakowania drewna użytkowego mogą spowodować dużo szkody. W Polsce stwierdzono żerowanie w zabytkowej ikonie (Dominik 1966). Starsze larwy przechodzą z głębi drewna na jego powierzchnię, gdzie przepoczwarczają się. Postacie dojrzałe poławiano w lipcu i sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Międzyzdroje (Horion 1961); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gruszeczka koło Milicza (Gerhardt 1910); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1929l); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1886, Eichler W. 1914); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1918, Dominik 1955); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Letzner 1889, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b, Dominik 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1966); Polska Wschodnia (Dominik 1964); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Dominik 1955); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)