Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donacia cinerea Herbst, 1784
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek zasiedlający znaczną część zachodniej Palearktyki, występujący od Wysp Brytyjskich aż po Azję Środkową; w Europie na północ dociera do południowych prowincji Fennoskandii, a na południe do Francji południowej, północnych Włoch i Grecji. W Polsce, aczkolwiek nie znany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Rozwój larwalny odbywa na korzeniach jeżogłówek — Sparganium L., pałki — Typha L. i trzciny — Phragmites Adans. Postacie dojrzałe spotyka się od maja do lipca, zwłaszcza na pałce wąskolistnej — Typha angustifolia L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1880), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Leźno woj. Gdańsk (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: Rawa Mazowiecka (Osterloff 1884); Dolny Śląsk (Drescher 1928, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Stammer 1935, Letzner 1871), Dąbrowa Niemodlińska (Borowiec L.*); Wzgórza Trzebnickie: Wisznia Mała (Borowiec L.*); Górny Śląsk (Lgocki 1908, Kelch 1830, Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów (Borowiec L.*); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: Posada Rybotycka koło Przemyśla (Borowiec 1984c); Nizina Wielkopolsko­-Kujawska (Szulczewski 1922, Stypa-Mirek 1963, Krzemiński 1966), Zielonka koło Poznania, Ruda Milicka, Sława (Borowiec L.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Warchałowski 1971, Warchałowski 1985); «Pomorze» (Gmelin 1790, Herbst 1784); «Śląsk» (Schilling 1847b, Rendschmidt i Sauermann 1831, Weigel 1806); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1847b)

Uwagi:
«Pomorze»: — terra typica! dla D. cinerea Herbst; «Prusy Zachodnie»