Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chrysolina (Taeniosticha) reitteri (Weise, 1884c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 16]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-wschodnią część Europy, Kaukaz i Azję Mniejszą; notowany poza tym z oderwanych stanowisk w Europie Środkowej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Postacie dojrzałe poławiano od marca do maja na suchych, ciepłych stanowiskach, zwłaszcza w biotopach kserotermicznych. Roślina żywicielska nie znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1954b, Lentz 1879, Suffrian 1851); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Horion 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Warchałowski 1973, Horion 1969, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1906); Nizina Mazowiecka: Las Młochowski koło Warszawy (Borowiec L.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Warchałowski 1973, Letzner 1871, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1891c, Horion 1969); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1891c, Warchałowski 1973, Letzner 1871, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Polentz 1936e, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1937, Warchałowski 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Łomnicki M.A. 1886), Jaskrów koło Częstochowy (Lgocki 1908), Karlin koło Olkusza (Borowiec L.*); Wyżyna Małopolska: Klonów, Góry Pieprzowe (Szymczakowski 1973, Borowiec 1984e); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Szymczakowski 1973, Borowiec 1984c); Sudety Zachodnie: Szarocin woj. Jelenia Góra (Gerhardt 1866), Szczawno-Zdrój (Horion 1969); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Śląsk» (Horion 1954b, Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1835c, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)