Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Uleiota planata (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony od Anglii, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii aż do krajów śródziemnomorskich, notowany nadto z Kaukazu i Iranu. W Polsce występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych na całym obszarze, nie notowany jednak jeszcze z niektórych krain. Występuje pod obluźnioną korą drzew liściastych, bardzo rzadko również iglastych, zwłaszcza sosen. Postacie dojrzałe są spotykane w ciągu całego roku. Larwy przypuszczalnie odżywiają się wyciekającymi sokami podkorowymi oraz ekstrementami owadów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922), Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i in. 1974); Puszcza Białowieska: Białowieża (Mokrzecki 1934, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1847b, Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Fein 1885, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Capecki 1969); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Ispina (Kotula 1873), nadleśnictwo Horyniec (Capecki 1969); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Ślipiński 1982); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)