Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachypterolus villiger (Reitter, 1885f)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej Europie, na zachód docierający do Francji i południowej części Anglii. W Polsce znany tylko z sześciu krain, przy czym większość danych o rozsiedleniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na terenach stepowych oraz na kserotermicznych zboczach pagórków. Postacie dojrzale poławiane przeważnie, na kwiatach lnicy — Linaria Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Elbląg, Gdańsk (Horion 1960); Pojezierze Mazurskie: Jedwabno, Szczytno (Horion 1960, Nunberg 1976); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Schwarz i Letzner 1874, Schwarz i Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1915); «Śląsk» (Bach 1849, Kuhnt 1912, Horion 1951, Nunberg 1976); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)