Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carabus (Mesocarabus) problematicus Herbst, 1786
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek rozmieszczony prawie w całej Europie (poza jej skrajnie południową częścią i obszarem europejskiej części ZSRR); na północy sięga daleko poza koło podbiegunowe. Uważany za gatunek kserofilny, żyjący na otwartych lub słabo porośniętych terenach, również w jasnych lasach sosnowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Horion 1941, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Pojezierze Mazurskie (Dohrn 1886b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1846c, Letzner 1849i, Letzner 1850, Letzner 1850c, Letzner 1871, Letzner 1885, Reitter 1896c, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Anonim 1924, Breuning 1933b, Henseler 1937, Neresheimer i Wagner H. 1942, Borusiewicz i Kapuściński 1950), Gubin (Makólski*); Nizina Mazowiecka: Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice (Hildt 1907), Podkowa Leśna pow. Pruszków (Makólski*); Dolny Śląsk (Letzner 1850, Wutzdorf 1888, Uttendörfer 1930, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1849i, Letzner 1850, Letzner 1850c, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Roger 1856, Łomnicki M.A. 1886, Stobiecki 1886, Łomnicki J. 1894, Gerhardt 1910, Scheidt 1919, Nowotny 1923, Nowotny 1924, Nowotny 1931b, Kolbe W. 1924, Polentz 1936e, Polentz 1937, Stefek 1939, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Waga 1855, Waga 1857, Stobiecki 1886, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Pongrácz 1923, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Gotkiewicz i in. 1950, Gotkiewicz i in. 1954, Gotkiewicz i in. 1956, Haber 1957); Wyżyna Małopolska (Zaitzev 1908, Eichler W. 1928, Borusiewicz i Kapuściński 1950, Kinelski i Szujecki 1959), Rydzyny pow. Łask (Makólski*), Zofiówka pow. Łódź (Mroczkowski*); Wyżyna Lubelska: okolice Kraśnika (Borusiewicz i Kapuściński 1950); Sudety Zachodnie (Letzner 1850, Letzner 1850c, Letzner 1851e, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Štěrba 1945); Beskid Zachodni (Stobiecki 1886, Borusiewicz i Kapuściński 1950); Polska (Motschulsky 1850, Ganglbauer 1892, Jakobson 1905, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Pax 1917, Pax 1918b, Horion 1935, Ferens 1957); «Pomorze Zachodnie» (Katter 1878); «Prusy» (Illiger 1798, Illiger 1801, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Riesen 1891b, Seidlitz 1872, Tenenbaum 1923, Csiki 1927, Horion 1941, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Schilsky 1909, Kuhnt 1911b, Horion 1935); «Śląsk» (Letzner 1850, Kuhnt 1911b); «Sudety» (Breuning 1933b, Burmeister 1939); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1905)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rożankowo pow Toruń — locus typicus! dla var muelverstedti Reitt.