Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leistus (Pogonophorus) spinibarbis (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek południowoeuropejski, rozmieszczony od Hiszpanii po Azję Mniejszą, podawany także z Francji, południowej Anglii, Austrii i NRF. Występuje w ciepłych, wapiennych biotopach Stanowiska w Karkonoszach, jak i występowanie tego gatunku w Polsce wymagają potwierdzenia, gdyż bywał mylony z innymi gatunkami, zwłaszcza z podobnym Leistus (Pogonophorus) montanus Steph. Ze względu na ogólne rozmieszczenie na pewno nie występuje na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Okazy z Babiej Góry należą do Leistus (Pogonophorus) montanus Steph. (Roubal 1930, J. Pawłowski 1964) dane o występowaniu w okolicach Przemyśla (Trella 1930c) oparte były na mylnie oznaczonym Leistus (Pogonophorus) rufomarginatus (Duft.) (J. Makólski*); nie zasiedla Bieszczadów, jak i całych Karpat (Lazorko 1963). Dane ze Śląska niepewne (Horion 1951).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 2 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Grodzisk pow Nowy Tomyśl Szulczewski 1922
KFP 2 Sudety Zachodnie Karkonosze Letzner 1849, Letzner 1851e, Letzner 1867c, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Zacharias 1890, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Schubert 1904, Pax 1920, Horion 1941, Noskiewicz i in. 1961
KFP 2 Beskid Zachodni Babia Góra Stobiecki 1883
KFP 2 Beskid Wschodni Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Trella 1930c
KFP 2 Bieszczady koło Ustrzyk Górnych pow. Ustrzyki Dolne Nowicki M. 1858
KFP 2 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 2 «Śląsk» Letzner 1850c, Kuhnt 1911b
KFP 2 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1906

Uwagi:
Beskid Wschodni: Stanowiska wątpliwe
Beskid Zachodni: Stanowiska wątpliwe
Bieszczady: Stanowiska wątpliwe
«Galicja»: Stanowiska wątpliwe
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowiska wątpliwe
Polska: Stanowiska wątpliwe
«Śląsk»: Stanowiska wątpliwe