Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nebria (Nebria) rufescens (Strom, 1768)
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Gatunek borealno-górski, szeroko rozmieszczony w Europie i Syberii po Kamczatkę, podawany również z Ameryki Północnej i Grenlandii; w środkowej Europie znany tylko z gór i pogórzy, w Skandynawii sięga do najdalszej północy. Występuje na wilgotnych, zimnych stanowiskach, głównie nad brzegami czystych wód, prowadzi nocny sposób życia, w dzień kryje się pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Racibórz (Kolbe W. 1928); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców pow Olkusz (Pawłowski*); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Uechtritz 1846, Letzner 1849, Letzner 1851c, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Kraatz 1854d, Schaum 1856, Pfeil 1866, Koltze 1873, Zacharias 1890, Reitter 1908, Gerhardt 1910, Kuhnt 1911b, Kolbe H. 1912, Pax 1921, Dahl 1925, Mrozek-Dahl 1928, Haase J. 1937, Horion 1941, Noskiewicz i in. 1961); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Uechtritz 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Kolbe H. 1912, Noskiewicz i in. 1961); Beskid Zachodni (Uechtritz 1846, Letzner 1848, Letzner 1871, Letzner 1885, Kelch 1852, Roger 1856, Rottenberg 1868, Kiesenwetter 1870, Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Siemaszko i Siemaszko 1928, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Siemaszko i Siemaszko 1928, Makólski 1952), Ratułów, Nowy Targ (Makólski*); Beskid Wschodni: góra Turnica pod Przemyślem (Trella 1926, Trella 1938); Bieszczady: Hulskie pow. Ustrzyki Dolne, góra Tarnica, góra Krzemień (Burakowski*); Pieniny (Siemaszko i Siemaszko 1928); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Kiesenwetter 1870, Gabriel 1899, Csiki 1906, Csiki 1908, Csiki 1927b, Reitter 1908, Makólski 1952, Szymczakowski 1962b); «Śląsk» (Sturm 1815, Schilling 1829b, Reitter 1870, Schilsky 1888, Seidlitz 1888, Csiki 1906, Jakobson 1906, Kuhnt 1911b, Bänninger 1924, Wanka 1927, Horion 1937b, Horion 1951, Holdhaus i Lindroth 1939); Karpaty: «Polska strona» (Łomnicki M.A. 1911); «Sudety» (Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Bänninger 1924, Burmeister 1939); «Beskidy» (Holdhaus i Lindroth 1939)